νέος  -  젊은

νέος - 젊은Usage Examples

νέος (Kreikka )


젊은 (Korea )