Автомобиль - Auto

Вы находитесь за рубежом и хотите взять напрокат автомобиль? Очень важно знать где у него руль. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit

words

      

Время 1 - Tijd 1

Время бежит! Не медли! Учи все о времени вместе с Интернет Полиглотом!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!

words

      

Время 2 - Tijd 2

Не теряйте времени! Учите новые слова. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden

words

      

География: страны, города… - Geografie: Landen, Steden…

Знай мир, в котором живешь. Ken de wereld waarin je leeft

words

      

Город, улицы, транспорт - Stad, Straten, Vervoer

Не потеряйтесь в большом городе. Знайте как спросить как пройти к опере. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera

words

      

Движение, направления - Beweging, Richtingen

Тише едешь дальше будешь. Beweeg langzaam, rij veilig

words

      

Деньги, покупки - Geld, Winkelen

Не пропустите этот урок, Учитесь считать деньги. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen

words


      

Еда, рестораны, кухня 1 - Eten, Restaurants, Keuken 1

Вкусный урок. Все о ваших любимых деликатесных кушаньях. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen

words

      

Еда, рестораны, кухня 2 - Eten, Restaurants, Keuken 2

Вкусный урок. Часть вторая. Lekkere les deel twee

words

      

Животные - Dieren

Кошки и собаки. Птички и рыбки. В мире животных.. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.

words


      

Жизнь, возраст - Het leven, Leeftijd

Жизнь коротка. Все об этапах жизненного пути от рождения до смерти. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood

words

      

Здоровье, медицина, гигиена - Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne

Как рассказать доктору о том, что у вас болит голова. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn

words

      

Измерения - Maten, Afmetingen

Дюймы или сантиметры? А ты перешел на метрическую систему мер?!. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?

words

      

Инструменты - Gereedschap

Что использовать для чистки, ремонта, работы в саду. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren

words
      

Образование 1 - Onderwijs 1

Все о школе, институте, университете. Alles over school, hogere school, universiteit

words

      

Образование 2 - Onderwijs 2

Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs

words

      

Одежда 1 - Kleding 1

Все о том как красиво и тепло одеваться. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven

words


      

Погода - Weer

У природы нет плохой погоды, всякая погода - благодать. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed

words


      

Природа - Natuur

Берегите природу, мать вашу!. Bescherm moeder natuur!

words

      

Профессия - Beroep

Очень важно в наши дни иметь хорошую профессию. Но можно ли быть профессионалом и не знать иностранные языки? Врядли!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?

words

      

Работа, бизнес, офис - Werk, Zaken, Kantoor

От работы кони дохнут. Сядь, отдохни, поучи слова о работе. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk

words

      

Развлечения, искусство, музыка - Vermaak, Kunst, Muziek

Что наша жизнь без искусства? Пустая скорлупа. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls

words


      

Растения - Planten

Простые чудеса природы. Березки-елочки, шишечки-иголочки, цветочки-ягодки да грибочки-лютики. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken

words

      

Религия, политика, армия, наука - Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap

Не пропустите наш самый серьезный урок. Занимайтесь любовью, а не войнами!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!

words

      

Семья - Familie

Мама, папа, родственники. Семья - это святое. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.

words

      

Спорт, игры, хобби - Sport, Spel, Hobby

Отдохни и повеселись! Все о футболе, шахматах и коллекционировании спичек. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.

words

      

Строения, организации - Gebouwen, Organisaties

Церкви, театры, вокзалы, магазины. Kerken, theaters, stations, winkels

words

      

Цвета - Kleuren

Каждый охотник желает знать где сидит фазан. Alles over rood, wit en blauw

words

      

Части тела - Het menselijk lichaam

Лицо - зеркало души. Все о руках-ногах и ушах. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren

words

      

Человеческие качества 1 - Menselijke trekken 1

Как охарактеризовать людей вокруг вас. Hoe beschrijf je de mensen om je heen

words


      

Числа - Getallen

Один, два, три... Миллионы, миллиарды. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden

words

      

Чувства, ощущения - Gevoel, Zintuigen

Все о любви и ненависти, запахах и прикосновениях. Alles over liefde, haat, reuk en tast

words

Languages: Venäjä , Hollanti , lisää...
Oppijaksot : Venäjä -Hollanti , lisää...