A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Psi i mačke. Ptice i ribe. Sve o životinjama


  

Churches, theatres, train stations, stores. crkve, kazališta, kolodvori, trgovine


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Da li ste u stranoj zemlji i želite iznajmiti auto? Morate znati gdje mu se nalazi volan


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nemojte se izgubiti u velikom gradu. Pitajte kako doći do opere


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Sve o onome što nosite kako biste lijepo izgledali i da vam bude toplo


  

  

All about red, white and blue. Sve o crvenoj, bijeloj i plavoj boji


  

All about school, college, university. Sve o školi, fakultet, univerzitet


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. 2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu


  

What would be our life without art? An empty shell. Kakav bi bio naš život bez umjetnosti? Prazna ljuštura


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Majka, otac, rođaci. Obitelj je najvažnija stvar u životu


  

All about love, hate, smell and touch. Sve o ljubavi, mržnji, njuhu i dodiru


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Ukusna lekcija. Sve o Vašim omiljenim, slasnim, malim žudnjama


  

Part two of yummy lesson. 2. dio ukusne lekcija


  

Know the world where you live. Upoznajte svijet u kojem živite


  

Know how to socialize with people. Saznajte kako se družiti s ljudima  

How to tell doctor about your headache. Kako objasniti doktoru Vašu glavobolju


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Tijelo je spremnik duše. Učite o nogama, rukama i ušima


  

How to describe people around you. Kako opisati ljude koj Vas okružuju


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Život je kratak. Naučite sve o fazama života od rođenja do smrti


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Ne propustite ovu lekciju. Naučite kako brojati novac


  

Move slowly, drive safely.. Krećite se polako, vozite pažljivo.


  

Preserve nature, your mother!. Sačuvajte prirodu, svoju majku!


  

One, two, three… Millions, billions. Jedan, dva, tri… milijuni, milijarde


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Učite o prirodnim čudesima koja nas okružuju.Sve o biljkama: drveću, cvijeću, grmlju


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. U današnje vrijeme je veoma važno imati dobro zanimanje. Možete li biti profesionalac bez znanja stranih jezika? Teško!  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Ne propustite našu naj ozbiljniju lekciju! Vodite ljubav, a ne rat!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Zabavite se. Sve o nogometu, šahu i sakupljanju šibica


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Vrijeme odkucava! Nema vremena za zaostajanje! Učite o vremenu s Internet Polyglot-om sada!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Ne gubite vrijeme! Učite nove riječi


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Saznajte što biste trebali koristiti za čišćenje, popravke i vrtlarenje


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. nema loših vremenskih prilika, sve vremenske prilike su dobre.


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nemojte previše raditi. Odmorite se, učite riječi o poslu