Різні дієслова 1 - Actiones Variae I68 words

0 0
Sanakieli : Ukrainian
Käännöskieli : Latin
Word (transliteration: on off ) Translation
      0 0 іти (іty) linquere
      0 0 бачити (bachyty) videre
      0 0 брати (braty) accipio
      0 0 бути (buty) esse
      0 0 бути зобов`язаним (buty zobov`jazanym) debere
      0 0 віддавати перевагу (vіddavaty perevahu) malle
      0 0 відповідати (vіdpovіdaty) respondere
      0 0 вдарити (vdaryty) icere
      0 0 вибирати (vybyraty) optare
      0 0 використовувати (vykorystovuvaty) uti
      0 0 витратити (vytratyty) absumere
      0 0 говорити (hovoryty) loqui
      0 0 горіти (horіty) ardere
      0 0 давати (davaty) donare
      0 0 дивитися (dyvytysja) spectare
      0 0 думати (dumaty) reri
      0 0 жити (zhyty) residere
      0 0 забувати (zabuvaty) oblivisci
      0 0 займати (zajmaty) prehendere
      0 0 залежати (zalezhaty) dependere
      0 0 запитувати (zapytuvaty) rogare
      0 0 заснути (zasnuty) obdormire
      0 0 зауважувати (zauvazhuvaty) animadvertere
      0 0 зачиняти (zachynjaty) claudere
      0 0 зберігати (zberіhaty) tenere
      0 0 знайти (znajty) invenio
      0 0 зникати (znykaty) disaparere
      0 0 кидати (kydaty) mittere
      0 0 класти (klasty) ponere
      0 0 копати (kopaty) fodere
      0 0 лагодити (lahodyty) reficere
      0 0 мати (maty) habeo
      0 0 мати потребу в (maty potrebu v) requirere
      0 0 накривати (nakryvaty) operire
      0 0 належати (nalezhaty) adpertinere
      0 0 наливати (nalyvaty) fundere
      0 0 намагатися (namahatysja) temptare
      0 0 нести (nesty) ferre
      0 0 носити (nosyty) gestare
      0 0 одержувати (oderzhuvaty) accipio
      0 0 одягати (odjahaty) ornare
      0 0 описувати (opysuvaty) narrare
      0 0 оточувати (otochuvaty) circumire
      0 0 підмітати (pіdmіtaty) verrere
      0 0 палити (palyty) fumare
      0 0 пахнути (pakhnuty) olfacere
      0 0 писати (pysaty) scribere
      0 0 плакати (plakaty) lacrimare
      0 0 посилати (posylaty) mittere
      0 0 починати (pochynaty) incohare
      0 0 поширювати (poshyrjuvaty) sternere
      0 0 приносити (prynosyty) ferre
      0 0 пропонувати (proponuvaty) offerre
      0 0 робити (robyty) facere
      0 0 робити (robyty) facere
      0 0 розтягувати (roztjahuvaty) tendere
      0 0 розуміти (rozumіty) scire
      0 0 сидіти (sydіty) sedere
      0 0 складати (skladaty) comprimere
      0 0 слухати (slukhaty) audire
      0 0 спати (spaty) dormire
      0 0 сподіватися (spodіvatysja) sperare
      0 0 ставати (stavaty) fieri
      0 0 ховати (khovaty) celare
      0 0 чекати (chekaty) opperiri
      0 0 читати (chytaty) legere
      0 0 чути (chuty) audire
      0 0 шукати (shukaty) petere
Languages: Ukraina , Latina , lisää...
Oppijaksot : Ukraina -Latina , lisää...