Різні дієслова 2 - Разнастайныя дзеясловы 266 words

0 0
Sanakieli : Ukrainian
Käännöskieli : Belarusian
Word (transliteration: on off ) Translation
      0 0 бажати (bazhaty) жадаць
      0 0 базікати (bazіkaty) балбатаць
      0 0 бити (byty) біць
      0 0 битися (bytysja) біцца
      0 0 відповідати (vіdpovіdaty) адказваць
      0 0 відпускати (vіdpuskaty) адпускаць
      0 0 вільно володіти (мовою) (vіl'no volodіty (movoju)) свабодна размаўляць
      0 0 вірити (vіryty) верыць
      0 0 вганяти в нудьгу (vhanjaty v nud'hu) уганяць у нуду
      0 0 видаляти (vydaljaty) выдаляць
      0 0 викручувати що-небудь (vykruchuvaty shcho-nebud') выкручваць што-небудзь
      0 0 витирати (vytyraty) выціраць
      0 0 гнути (hnuty) гнуць
      0 0 губити (hubyty) губляць
      0 0 дозволяти (dozvoljaty) дазваляць
      0 0 домогтися успіху (domohtysja uspіkhu) дабіцца поспехаў
      0 0 дути (duty) дзьмухаць
      0 0 жартувати (zhartuvaty) жартаваць
      0 0 забороняти (zaboronjaty) забараняць
      0 0 закручувати що-небудь (zakruchuvaty shcho-nebud') закручваць што-небудзь
      0 0 запрошувати (zaproshuvaty) запрашаць
      0 0 захищати (zakhyshchaty) абараняць
      0 0 захоплювати (zakhopljuvaty) захопліваць
      0 0 звикати до (zvykaty do) прызвычаіцца да
      0 0 змінювати (zmіnjuvaty) змяняць
      0 0 знати (znaty) ведаць
      0 0 зронити (zronyty) губляць
      0 0 зустрічати (zustrіchaty) сустракаць
      0 0 красти (krasty) красці
      0 0 ламати (lamaty) ламаць
      0 0 мити (myty) мыць
      0 0 могти (mohty) магчы
      0 0 набридати (nabrydaty) дакучаць
      0 0 наповнювати (napovnjuvaty) напоўніць
      0 0 не підкорятися (ne pіdkorjatysja) не падпарадкавацца
      0 0 нудьгувати (nud'huvaty) сумаваць
      0 0 обіцяти (obіtsjaty) абяцаць
      0 0 обманювати (obmanjuvaty) падманваць
      0 0 підкорятися (pіdkorjatysja) падпарадкавацца
      0 0 пам`ятати ... (pam`jataty ...) памятаць
      0 0 перевіряти (perevіrjaty) праверыць
      0 0 повертати (povertaty) вяртаць
      0 0 повторювати (povtorjuvaty) паўтараць
      0 0 позначати (poznachaty) пазначаць
      0 0 помилятися (pomyljatysja) памыляцца
      0 0 пояснювати (pojasnjuvaty) тлумачыць
      0 0 приєднувати (pryyednuvaty) далучаць
      0 0 прокидатися (prokydatysja) прачынацца
      0 0 проходити (prokhodyty) праходзіць
      0 0 розвертати (rozvertaty) разгортваць
      0 0 розділяти (rozdіljaty) падзяліць
      0 0 розривати (rozryvaty) разрываць
      0 0 розслаблюватися (rozslabljuvatysja) расслабляцца
      0 0 рятувати (rjatuvaty) ратаваць
      0 0 скаржитися (skarzhytysja) скардзіцца
      0 0 слідувати (slіduvaty) пратрымлівацца
      0 0 спустошувати (spustoshuvaty) спустошыць
      0 0 створювати (stvorjuvaty) ствараць
      0 0 супити брови (supyty brovy) хмурыць бровы
      0 0 сушити (sushyty) сушыць
      0 0 тонути (tonuty) тануць
      0 0 трясти (trjasty) трасці
      0 0 турбувати (turbuvaty) турбаваць
      0 0 турбуватися про (turbuvatysja pro) клапаціцца пра
      0 0 умовляти (umovljaty) угаворваць
      0 0 хотіти (khotіty) хацець
Languages: Ukraina , Valkovenäjä , lisää...
Oppijaksot : Ukraina -Valkovenäjä , lisää...