สุขภาพ ยา สุขลักษณะ - Salus, Medicina, Hygiena

วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ.

Sanakieli : Thai
Käännöskieli : LatinWord  ·  Translation
 ·  consternatio
 ·  clyster
 ·  contages
 ·  spiritatio
 ·  modus
 ·  arteriotonia
 ·  sternuere
 ·  pulsus
 ·  sigarum
 ·  examen sanguinis
 ·  exemplum
 ·  hygienicus
 ·  dentista
 ·  fragrantia
 ·  sigarellum
 ·  urina
 ·  aeger
 ·  aegrere
 ·  emplastrum
 ·  mantele
 ·  imber
 ·  nutrix
 ·  spongia
 ·  sanescere
 ·  fertilitas
 ·  coryza
 ·  medicina
 ·  saponatum
 ·  dentifricium
 ·  catapotium
 ·  pharmacopolium
 ·  ponderem amittere
 ·  lavare
 ·  sapo
 ·  emungere
 ·  praefocare
 ·  sanus
 ·  stilla
 ·  clyster
 ·  cor
 ·  adtrahere
 ·  oscito
 ·  balineum
 ·  infirmis
 ·  scabere
 ·  sanguis
 ·  fortis
 ·  medicus
 ·  contagiosus
 ·  radere
 ·  morbus
 ·  novacula
 ·  dictamen
 ·  febris
 ·  catarrhus
 ·  grippa
 ·  virum
 ·  tussire

Languages

Thai , Latina , lisää

Oppijaksot

Thai -Latina , lisää