பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarSanakieli : Tamil
Käännöskieli : Turkish

Languages

Tamil, Turkki , lisää

Oppijaksot

Tamil-Turkki , lisää