பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol65 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Tagalog
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    hindi lang…ngunit…
   0 0 அடியில்    sa ilalim
   0 0 அதேபோல    at saka
   0 0 அதோடு சேர்த்து    karagdagan sa
   0 0 அனைவரும்    lahat
   0 0 அருகில்    malapit
   0 0 அல்லது    alinman
   0 0 அவர்    sya
   0 0 அவள்    sya
   0 0 அவ்ர்கள்    sila
   0 0 அவ்வாறே    gayun din
   0 0 ஆனால்    pero
   0 0 இடையில்    sa gitna
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    pareho…at
   0 0 இருந்த போதிலும்    bukod sa
   0 0 இருந்து    mula
   0 0 இல்    sa
   0 0 இல்லாமல்    wala
   0 0 உடன்    may
   0 0 உட்புறம்    sa loob
   0 0 எங்கு    saan
   0 0 எங்கே    saan
   0 0 எதிராக    salungat
   0 0 எனவே    kung gayon
   0 0 எனில்    kung
   0 0 என்ன    ano
   0 0 எப்படி    paano
   0 0 எப்போது    kailan
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    bukod sa lahat
   0 0 ஏதாவது    isang bagay
   0 0 ஏனெனில்    dahil
   0 0 ஏன்    bakit
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    lahat
   0 0 க்கு    para
   0 0 க்கு    para
   0 0 சமயத்தில்    habang
   0 0 சுற்றிலும்    sa palibot
   0 0 தொடங்கி    dahil sa
   0 0 நான்    ako
   0 0 நாம்    tayo
   0 0 நீ    ikaw
   0 0 நோக்கி    tungo
   0 0 பக்கத்தில்    sa tabi
   0 0 படி    ayon sa
   0 0 பற்றி    tungkol
   0 0 பின்னால்    sa likod
   0 0 பிறகு    pagkatapos
   0 0 பொருட்டு    para
   0 0 போது    habang
   0 0 மத்தியில்    kasama sa
   0 0 மற்றும்    at
   0 0 மீண்டும்    sa uulitin
   0 0 மீது    sa
   0 0 முன்    sa tapat ng
   0 0 மூலம்    mula
   0 0 மேலும்    sa karagdagan
   0 0 மேலும்    at saka
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    at isa pa
   0 0 மேல்    sa ibabaw ng
   0 0 யாருடைய    kanino
   0 0 யாரோ ஒருவர்    isang tao
   0 0 யார்    sino
   0 0 வரைக்கும்    hanggang
   0 0 வெறும்    lamang
   0 0 வெளியே    sa labas ng
Languages: Tamil, Tagalog, lisää...
Oppijaksot : Tamil-Tagalog, lisää...