பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - 各種各樣的動詞一Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Chinese

Languages

Tamil, Kiina , lisää

Oppijaksot

Tamil-Kiina , lisää