இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Chinese
0 words


Languages

Tamil, Kiina , lisää

Oppijaksot

Tamil-Kiina , lisää