மனித உடல் பாகங்கள் - 人體結構

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். 身體是靈魂的容器。學習有關腿、胳膊和耳朵

40 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Chinese
Word Translation
   0 0 அக்குள்    腋下
   0 0 ஆணி    指甲
   0 0 இடுப்பு    臀部
   0 0 இரத்தம்   
   0 0 உதடு   
   0 0 கணுக்கால்    腳脖子
   0 0 கண்    眼睛
   0 0 கண்கள்    眼睛
   0 0 கன்னம்   
   0 0 கழுத்து   
   0 0 காது    耳朵
   0 0 கால்   
   0 0 கை   
   0 0 கை   
   0 0 கைமுஷ்டி    拳头
   0 0 சிரித்த முகம்    微笑的臉
   0 0 தலை   
   0 0 தாடி    胡子
   0 0 தொண்டை    喉嚨
   0 0 தொப்புள்    肚臍
   0 0 தோல்    皮膚
   0 0 தோள்பட்டை    肩膀
   0 0 நெற்றி    額头
   0 0 பல்    牙齒
   0 0 பாதம்   
   0 0 புருவம்   
   0 0 மறிவினை    反射
   0 0 மார்பகம்   
   0 0 மீசை    鬍子
   0 0 முகம்   
   0 0 முகவாய்க்கட்டை    下巴
   0 0 முடி    头髪
   0 0 முதுகு    背脊
   0 0 முலைக் காம்பு    乳頭
   0 0 முழங்கால்    膝蓋
   0 0 முழங்கை   
   0 0 மூக்கு    鼻子
   0 0 வயிறு   
   0 0 வாய்   
   0 0 விரல்    手指
Languages: Tamil, Kiina , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Kiina , lisää...