இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Bulgarian

Languages

Tamil, Bulgaria , lisää

Oppijaksot

Tamil-Bulgaria , lisää