Αριθμοί - 숫자

Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억

31 words

0 0
Sanakieli : Greek
Käännöskieli : Korean
Word Translation
      0 0 δέκα   
      0 0 δέκα τρία    열셋
      0 0 δεύτερος    두번째
      0 0 δισεκατομμύριο    십억
      0 0 δύο   
      0 0 δώδεκα    열둘
      0 0 εβδομήντα    일흔
      0 0 είκοσι    스물
      0 0 εκατό   
      0 0 εκατομμύριο    백만
      0 0 ένα    하나
      0 0 ένα ψηφίο    자리수
      0 0 ένας αριθμός    숫자
      0 0 ένδεκα    열하나
      0 0 ενενήντα    아흐
      0 0 εννέα    아홉
      0 0 εξήντα    예순
      0 0 έξι    여섯
      0 0 επτά    일곱
      0 0 ογδόντα    여든
      0 0 οκτώ    여덟
      0 0 πενήντα   
      0 0 πέντε    다섯
      0 0 πρώτος    첫번째
      0 0 σαράντα    마흔
      0 0 τακτικός    서수
      0 0 τέσσερα   
      0 0 τρία   
      0 0 τριάντα    서른
      0 0 τρίτος    세번째
      0 0 χίλια   
Languages: Kreikka , Korea , lisää...
Oppijaksot : Kreikka -Korea , lisää...