خانواده - Родина

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است. Мама, тато, родичі. Родина - це святе.

43 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 ازدواج    шлюб (shljub)
      0 0 ازدواج کردن (با کسی)    одружитися (з кимось) (odruzhytysja (z kymos'))
      0 0 برادر    брат (brat)
      0 0 برادر ناتنی    зведений брат (zvedenyj brat)
      0 0 بستگان    родичі (rodychі)
      0 0 تمام خانواده    вся родина (vsja rodyna)
      0 0 جد    пращур (prashchur)
      0 0 خانواده    родина (rodyna)
      0 0 خواهر    сестра (sestra)
      0 0 خواهرشوهر/خواهرزن    невістка, зовиця (nevіstka, zovytsja)
      0 0 دایی یا عمو    дядько (djad'ko)
      0 0 دختر    дочка (dochka)
      0 0 دختر برادر یا دخترخواهر    племінниця (plemіnnytsja)
      0 0 دوست‌دختر    дівчина (dіvchyna)
      0 0 دوست‌پسر    хлопець (khlopets')
      0 0 دوقلو    близнюк (blyznjuk)
      0 0 زوج    пара (para)
      0 0 سالگرد ازدواج    річниця весілля (rіchnytsja vesіllja)
      0 0 شوهر    чоловік (cholovіk)
      0 0 عروسی    весілля (vesіllja)
      0 0 عضو    член (chlen)
      0 0 عمه، /خاله    тітка (tіtka)
      0 0 عموزاده    двоюрідний брат (dvojurіdnyj brat)
      0 0 قرار ملاقات (معمولا با دوست پسر یا دوست دختر)    зустрічатися (з кимось) (zustrіchatysja (z kymos'))
      0 0 لباس عروسی    весільне плаття (vesіl'ne plattja)
      0 0 مادر    мати (maty)
      0 0 مادر مادربزرگ    прабабуся (prababusja)
      0 0 مادربزرگ    бабуся (babusja)
      0 0 مادرشوهر/مادرزن    теща, свекруха (teshcha, svekrukha)
      0 0 نامادری    мачуха (machukha)
      0 0 ناپدری    вітчим (vіtchym)
      0 0 نسل    нащадок (nashchadok)
      0 0 نوه دختر    онука (onuka)
      0 0 نوه پسر    онук (onuk)
      0 0 نوه‌ها    онуки (onuky)
      0 0 همسر    дружина (druzhyna)
      0 0 والدین    батьки (bat'ky)
      0 0 پدر    батько (bat'ko)
      0 0 پدربزرگ    дідусь (dіdus')
      0 0 پدرشوهر/پدرزن    свекор (svekor)
      0 0 پسر    син (syn)
      0 0 پسر برادر یا پسرخواهر    племінник (plemіnnyk)
      0 0 کودک    дитина (dytyna)
Languages: Farsi, Ukraina , lisää...
Oppijaksot : Farsi-Ukraina , lisää...