اعداد - Numbers

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. One, two, three… Millions, billions

31 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : English
Word Translation
      0 0 اول    first
      0 0 بیست    twenty
      0 0 بیلیون    billion
      0 0 ترتیبی    ordinal
      0 0 ده    ten
      0 0 دو    two
      0 0 دوازده    twelve
      0 0 دوم    second
      0 0 رقم (01234...)    a digit
      0 0 سه    three
      0 0 سوم    third
      0 0 سی    thirty
      0 0 سیزده    thirteen
      0 0 شش    six
      0 0 شصت    sixty
      0 0 صد    hundred
      0 0 میلیون    million
      0 0 نه    nine
      0 0 نود    ninety
      0 0 هزار    thousand
      0 0 هشت    eight
      0 0 هشتاد    eighty
      0 0 هفت    seven
      0 0 هفتاد    seventy
      0 0 پنج    five
      0 0 پنجاه    fifty
      0 0 چهار    four
      0 0 چهل    forty
      0 0 یازده    eleven
      0 0 یک    one
      0 0 یک شماره    a number
Languages: Farsi, Englanti , lisää...
Oppijaksot : Farsi-Englanti , lisää...
Audio Oppijaksot: Farsi-Englanti