فعل‌های گوناگون 1 - Razni glagoli 169 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Croatian
Word Translation
      0 0 آغاز کردن početi
      0 0 آوردن donjeti
      0 0 احاطه کردن okružiti
      0 0 ارسال کردن poslati
      0 0 استفاده کردن koristiti
      0 0 اشغال بودن okupirati
      0 0 اقامت کردن prebivati
      0 0 امتحان کردن smrdjeti
      0 0 امیدوار بودن nadati
      0 0 انتخاب کردن odabrati
      0 0 انجام دادن raditi
      0 0 بستن zatvoriti
      0 0 به خواب رفتن zaspati
      0 0 بو کردن smrditi
      0 0 بودن biti
      0 0 تا زدن presaviti
      0 0 تبدیل شدن postati
      0 0 ترجیح دادن preferirati
      0 0 ترک کردن otići
      0 0 تعلق داشتن pripadati
      0 0 تعمیر کردن popraviti
      0 0 تفریح کردن zabavljati
      0 0 تماشا کردن gledati
      0 0 توصیف کردن opisati
      0 0 جارو کردن mesti
      0 0 حفر کردن kopati
      0 0 حمل کردن plakati
      0 0 خوابیدن spavati
      0 0 خواندن čitati
      0 0 دادن dati
      0 0 داشتن imati
      0 0 درک کردن razumjeti
      0 0 دریافت کردن primiti
      0 0 دنبال چیزی گشتن tražiti
      0 0 دیدن vidjeti
      0 0 ریختن lijevati
      0 0 ساختن napraviti
      0 0 سوزاندن gorjeti
      0 0 سیگار کشیدن pušiti
      0 0 شنیدن čuti
      0 0 صبر کردن čekati
      0 0 صحبت کردن govoriti
      0 0 صرف کردن potrošiti
      0 0 ضربه زدن udariti
      0 0 فراموش کردن zaboraviti
      0 0 فکر کردن misliti
      0 0 لباس پوشیدن obući
      0 0 مجبور بودن morati
      0 0 مطلع کردن primjetiti
      0 0 ناپدید شدن nestati
      0 0 نشستن sjediti
      0 0 نوشتن pisati
      0 0 نگه داشتن čuvati
      0 0 نیاز داشتن trebati
      0 0 وابسته بودن ovisiti
      0 0 پاسخ دادن odgovoriti
      0 0 پرتاب کردن baciti
      0 0 پرسیدن pitati
      0 0 پنهان کردن sakriti
      0 0 پوشاندن pokriti
      0 0 پوشیدن nositi
      0 0 پیدا کردن naći
      0 0 پیشنهاد دادن ponuditi
      0 0 کشیدن rastegnuti
      0 0 گذاشتن staviti
      0 0 گرفتن uzeti
      0 0 گریه کردن plakati
      0 0 گسترش یافتن raširiti
      0 0 گوش دادن به slušati
Languages: Farsi, Kroatia, lisää...
Oppijaksot : Farsi-Kroatia, lisää...