قیدهای گوناگون 2 - Razni prilozi 250 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Croatian
Word Translation
      0 0 اخیراً nedavno
      0 0 اکنون sada
      0 0 اگر چه iako
      0 0 با این وجود ipak
      0 0 با صبر و حوصله strpljivo
      0 0 بالأخره konačno
      0 0 بدتر gore
      0 0 بعدی zatim
      0 0 به آرامی polako
      0 0 به جای … umjesto
      0 0 به سرعت brzo
      0 0 به سرعت hitro
      0 0 به سمت راست nadesno
      0 0 به سمت چپ nalijevo
      0 0 به طور جدی ozbiljno
      0 0 به طور طبیعی prirodno
      0 0 به طور مناسب uredno
      0 0 بهتر bolje
      0 0 بی سر و صدا tiho
      0 0 بیرون vani
      0 0 بیشتر više
      0 0 حتماً svakako
      0 0 حتی čak
      0 0 حتی اگر čak i ako
      0 0 حداقل najmanje
      0 0 خوشبختانه nasreću
      0 0 دائماً konstantno
      0 0 داوطلبانه dobrovoljno
      0 0 در ابتدا isprva
      0 0 در جای دیگر drugdje
      0 0 در واقع zapravo
      0 0 درون unutra
      0 0 دور daleko
      0 0 دیر kasno
      0 0 دیوانه وار na lud način
      0 0 روان tečno
      0 0 زود rano
      0 0 شخصاً osobno
      0 0 قبل از prije
      0 0 محتاطانه mudro
      0 0 مخصوصاً pogotovo
      0 0 مستقیماً ravno
      0 0 همان اندازه onoliko
      0 0 هیچ جا nigdje
      0 0 پر سر و صدا bučno
      0 0 پس از poslije
      0 0 پیش از این već
      0 0 کاملاً apsolutno
      0 0 کمتر manje
      0 0 یک جایی negdje
Languages: Farsi, Kroatia, lisää...
Oppijaksot : Farsi-Kroatia, lisää...