صفات گوناگون - Razni pridjevi24 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Croatian
Word Translation
      0 0 آخرین posljenji
      0 0 آخرین zadnji
      0 0 آزاد slobodan
      0 0 بد loš
      0 0 بعدی sljedeći
      0 0 بی صدا tih
      0 0 بی فایده beskoristan
      0 0 تنها sam
      0 0 جدید nov
      0 0 خالی prazan
      0 0 دیگر drugi
      0 0 ساده jednostavan
      0 0 عظیم golem
      0 0 معمول uobičajen
      0 0 معمولی običan
      0 0 مفید koristan
      0 0 همه cijeli
      0 0 وحشتناک užasan
      0 0 ویژه poseban
      0 0 پر pun
      0 0 پر سر و صدا bučan
      0 0 کامل savršen
      0 0 کامل potpuni
      0 0 یکسان jednak
Languages: Farsi, Kroatia, lisää...
Oppijaksot : Farsi-Kroatia, lisää...