Razni glagoli 2 - ግሥ266 words

0 0
Sanakieli : Croatian
Käännöskieli : Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 boriti    መጣላት (ma-thaa-laa-te)
   0 0 brbljati    ማንገጫገጭ (maa-ne-ga-chaa-ga-che)
   0 0 brinuti    ማስጋት (maa-se-gaa-te)
   0 0 brisati    መጥረግ (ma-the-ra-ge)
   0 0 dopustiti    መፍቀድ (ma-fe-qa-de)
   0 0 dosaditi    ማሰልቸት (maa-sa-le-ca-te)
   0 0 dosađivati    መሰልቸት (ma-sa-le-ca-te)
   0 0 htjeti    መፈለግ (ma-fa-la-ge)
   0 0 ispustiti    መጣል (ma-thaa-le)
   0 0 izgubiti    መጣል (ma-thaa-le)
   0 0 javiti    መመለስ (ma-ma-la-se)
   0 0 krasti    መስረቅ (ma-se-ra-qe)
   0 0 moći    መቻል (ma-caa-le)
   0 0 mrštiti    ግንባር ማጥቆር (ge-ne-baa-re maa-the-qo-re)
   0 0 nagovoriti    ማሳመን (maa-saa-ma-ne)
   0 0 obećati    ቃል መግባት (qaa-le ma-ge-baa-te)
   0 0 objasniti    ማስረዳት (maa-se-ra-daa-te)
   0 0 obmanuti    ማታለል (maa-taa-la-le)
   0 0 odšarafiti nešto    መፍታት (ma-fe-taa-te)
   0 0 odvijati    መሆን (ma-ho-ne)
   0 0 odvojiti    መለየት (ma-la-ya-te)
   0 0 opuštati    መዝናናት (ma-ze-naa-naa-te)
   0 0 osloboditi    መልቀቅ (ma-le-qa-qe)
   0 0 otvoriti    መዘርጋት (ma-za-re-gaa-te)
   0 0 ozlovoljiti    ማበሳጨት (maa-ba-saa-cha-te)
   0 0 označavati    ማመልከት (maa-ma-le-ka-te)
   0 0 pogriješiti    መሳሳት (ma-saa-saa-te)
   0 0 ponoviti    መድገም (ma-de-ga-me)
   0 0 poslušati    መታዘዝ (ma-taa-za-ze)
   0 0 pozvati    መጋበዝ (ma-gaa-ba-ze)
   0 0 prati    ማጠብ (maa-tha-be)
   0 0 prazniti    ባዶ ማድረግ (baa-do maa-de-ra-ge)
   0 0 prekršiti    አለመታዘዝ (ʾa-la-ma-taa-za-ze)
   0 0 priložiti    ማያያዝ (maa-yaa-yaa-ze)
   0 0 prišarafiti nešto    መግጠም (ma-ge-tha-me)
   0 0 probuditi    መንቃት (ma-ne-qaa-te)
   0 0 promijeniti    መለወጥ (ma-la-wa-the)
   0 0 provjeriti    ማጣራት (maa-thaa-raa-te)
   0 0 puhati    መንፋት (ma-ne-faa-te)
   0 0 puniti    መሙላት (ma-mu-laa-te)
   0 0 šaliti    መቀለድ (ma-qa-la-de)
   0 0 savinuti    ማጠፍ (maa-tha-fe)
   0 0 sjećati    ማስታወስ (maa-se-taa-wa-se)
   0 0 slijediti    መከተል (ma-ka-ta-le)
   0 0 slomiti    መስበር (ma-se-ba-re)
   0 0 spašavati    ማዳን (maa-daa-ne)
   0 0 sresti    መተዋወቅ (ma-ta-waa-wa-qe)
   0 0 stvoriti    መፍጠር (ma-fe-tha-re)
   0 0 sušiti    መድረቅ (ma-de-ra-qe)
   0 0 tečno govoriti    በጥሩ ሁኔታ መነጋገር (ba-the-ru hu-nee-taa ma-na-gaa-ga-re)
   0 0 tonuti    መስመጥ (ma-se-ma-the)
   0 0 tresti    መነቅነቅ (ma-na-qe-na-qe)
   0 0 trgati    መቅደድ (ma-qe-da-de)
   0 0 udarati    መደብደብ (ma-da-be-da-be)
   0 0 ukloniti    ከቦታ ማንሳት (ka-bo-taa maa-ne-saa-te)
   0 0 uspjeti    መጎበዝ (ma-go-ba-ze)
   0 0 uznemiravati    መረበሽ (ma-ra-ba-she)
   0 0 uzrujati se od    መልመድ (ma-le-ma-de)
   0 0 vjerovati    ማመን (maa-ma-ne)
   0 0 vratiti    መመለስ (ma-ma-la-se)
   0 0 zabranjivati    መከልከል (ma-ka-le-ka-le)
   0 0 žaliti    ማማረር (maa-maa-ra-re)
   0 0 zarobiti    መማረክ (ma-maa-ra-ke)
   0 0 zaštititi    መከላከል (ma-ka-laa-ka-le)
   0 0 željeti    መመኘት (ma-ma-nya-te)
   0 0 znati    ማወቅ (maa-wa-qe)
Languages: Kroatia, Amhara, lisää...
Oppijaksot : Kroatia-Amhara, lisää...