وحدات القياس ، المقاييس - Mjere, mjerenja

هل تفضل البوصات أَو السنتيمترات؟ هل أنت متري لحد الآن؟. Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?
Usage Examples
Sanakieli : Arabic
Käännöskieli : Croatian
32 words
Word  ·  Translation
 ·  manje  
 ·  više  
 ·  visina  
 ·  oko 45 kilograma  
 ·  dio  
 ·  granica  
 ·  stupanj  
 ·  par  
 ·  gustoća  
 ·  duljina  
 ·  komad  
 ·  količina  
 ·  kilogram  
 ·  litra  
 ·  metar  
 ·  razina  
 ·  visok  
 ·  nizak  
 ·  prosjek  
 ·  vaga  
 ·  polovica  
 ·  težina  
 ·  srednji  
 ·  postotak  
 ·  daleko  
 ·  težak  
 ·  tucet  
 ·  širok  
 ·  prazan  
 ·  mjeriti  
 ·  vagati  
 ·  dugačak