Pika-aloitus: Pelaa

What language do you learn?

What language do you speak?


Rumänska språkets historia

I början av kristendomen, var landet som idag kallas för Rumänien ockuperat av geto-daker och indoeuropeiska stammar. Med latinets expansion från Centraleuropa och de grekiska influenserna från söder, fick geto-dakerna kontakt med dessa två stora civilisationer dels genom handeln och självklart genom krig. Rumänska skrifter bevittnar om att de geto-dakiska handelsmän som befann sig runt Donau, var flerspråkiga och kunde tala flera lokala dialekter, samt latin och klassisk grekiska. Ur denna kulturkombination föddes det rumänska folket och språket, även om det största inflytandet i dagens rumänska kommer från latin.

Av den gamla geto-dakiska dialekten finns bara drygt 100 ord kvar, emedan de andra antingen assimilerades eller ersattes med latinska språkets ord. Influenserna från grekiskan ser man mest i de lägre delarna av Rumänien, och trots att det inte är ett väldigt stort inflytande är det ändå nämnbart. Man kan också upptäcka andra nomadiska influenser i det rumänska språket, av vilka de flesta beläggs till goterna.

Att lära sig rumänska

Att lära sig rumänska är lika enkelt (eller lika svårt) som att lära sig vilket annat latinskt språk som helst, såsom italienska, franska och spanska. Om du redan kan något av dessa språk, kommer det att bli lätt som en plätt att lära dig rumänska eftersom de har flera liknande ord, grammatikstruktur och uttalsregler.

Trots att det inte finns lika många “Lär dig rumänska” kurser som motsvarigheten för andra latinska språk såsom engelska, italienska eller franska, så kan du ändå ladda ner böcker från internet eller köpa dem i din lokala bokhandel om du vill lära dig på egen hand. Ännu en fantastisk källa med utbildningsmaterial är det stora antalet hemsidor som erbjuder gratis lektioner i rumänska online på många ställen på webben.

Och om dessa inte skulle räcka, då kan du försöka förbättra ditt ordförråd genom de många rumänska ordspelen som också går att hitta på webben. Dessa ordspel kommer att hjälpa dig att memorisera ord och förbättra din stavning och ditt uttal. Fastän du inte kan lära dig rumänska helt på egen hand bara genom enkla ordspel, är dem ett jättebra komplement till vilka gratis onlinelektioner som helst, eller “Hur man lär sig rumänska” kurser.

Ur ett grammatiskt perspektiv, delar rumänska språket samma regler som italienskan (båda språken anses ju vara direkta ättlingar från latin). Rumänska substantiv böjs till exempel efter genus (femininum, maskulinum och neutrum), kasus (nominativ/ackusativ, dativ/genitiv och vokativ) och numerus (singular och plural). Artiklarna, såväl som de flesta adjektiv och pronomen kongruerar i genus med sina huvudord.Articles about Romanian in other languages