Animals - Animale

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale

words

      

Buildings, Organizations - Clădiri, Organizații

Churches, theatres, train stations, stores. Biserici, teatre, gări, magazine

words

      

Car - Mașina

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!

words

      

City, Streets, Transportation - Oraș, Străzi, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.

words

      

Clothing 1 - Îmbrăcăminte 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald

words


      

Colors - Culori

All about red, white and blue. Totul despre roșu, alb și albastru

words

      

Education 1 - Educație 1

All about school, college, university. Totul despre școală, colegiu, universitate

words

      

Education 2 - Educație 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale

words

      

Entertainment, Art, Music - Divertisment, Artă, Muzică

What would be our life without art? An empty shell. Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.

words

      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață

words


      

Feelings, Senses - Sentimente, simțuri

All about love, hate, smell and touch. Totul despre dragoste, ură, miros si atingere

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2

Part two of yummy lesson. Partea a 2 a a lecției delicioase

words

      

Geography: Countries, Cities... - Geografie: Țări, Orașe…

Know the world where you live. Cunoaște lumea în care trăiești

words

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun

Know how to socialize with people. Învață cum să socializezi cu oamenii

words

      

Health, Medicine, Hygiene - Sănatate, Medicină, Igienă

How to tell doctor about your headache. Cum să comunici doctorului ce te doare

words


      

Human Body Parts - Părți ale corpului uman

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi

words

      

Human Characteristics 1 - Caracteristicile umane 1

How to describe people around you. Cum să descrii persoanele care te inconjoară.

words


      

Life, Age - Viața, vârstă

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte

words


      

Measures, Measurements - Măsuri, Măsurători

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?

words

      

Money, Shopping - Bani, Cumpărături

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii

words

      

Movement, Directions - Mișcare, Direcție

Move slowly, drive safely.. Deplasați-vă încet, conduceți preventiv

words

      

Nature - Natura

Preserve nature, your mother!. Păstrați natura, mama voastră!

words

      

Numbers - Numere

One, two, three… Millions, billions. Unu, doi trei…Milioane, miliarde

words


      

Plants - Plante

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști

words

      

Profession - Profesie

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!

words


      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Jocuri, Interese

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.

words

      

Time 1 - Timpul 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!

words

      

Time 2 - Timp 2

Don`t waste your time! Learn new words. Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!

words

      

Tools - Unelte

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit

words


      

Weather - Clima

There is no bad weather, all weather is fine.. Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă

words

      

Work, Business, Office - Muncă, Afacere, Birou

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.

words

Languages: English, Romanian, more...
Lessons: English-Romanian, more...
Audio Lessons: English-Romanian