گیاهان - Plantoj

درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها. Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

Word Language: Farsi
Translation Language: Esperanto


Word >> Translation
acero
0 0
kampanulo
0 0
kverko
0 0
violo
0 0
arbetaĵo
0 0
betulo
0 0
algo
0 0
dorno
0 0
papaveto
0 0
arbo
0 0
saliko
0 0
frakseno
0 0
palmo
0 0
kristnaska arbo
0 0
bukedo
0 0
irido
0 0
tilio
0 0
trunketo
0 0
sorparbo
0 0
poplo
0 0
branĉo
0 0
kaŝtanarbo
0 0
abio
0 0
leontodo
0 0
tulipo
0 0
narciso
0 0
lotuso
0 0
pino
0 0
planti
0 0
kakto
0 0
floro
0 0
lekanto
0 0
galanto
0 0
rozo
0 0
geranio
0 0
petalo
0 0

Languages

Farsi, Esperanto, more