المهنة - Profesio

من الضروري جداً الحصول على مهنة جيدة هذه الأيام . هل من الممكن أن تصبح محترفاً من دون المعرفة بلغات أجنبية؟ بصعوبة. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

Word Language: Arabic
Translation Language: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  vendisto
 ·  kirurgo
 ·  soldato
 ·  generalo
 ·  bakisto, panisto
 ·  pentristo
 ·  turisto
 ·  akvotubisto
 ·  sekretario
 ·  politikisto
 ·  policisto
 ·  ĵurnalisto
 ·  kuiristo
 ·  kuracisto
 ·  piloto
 ·  sciencisto
 ·  laboristo
 ·  fizikisto
 ·  filozofo
 ·  verkisto
 ·  ŝtelisto
 ·  novulo
 ·  volontulo
 ·  advokato
 ·  estro
 ·  farmisto
 ·  bankisto
 ·  fotisto
 ·  stevardino
 ·  instruisto
 ·  bibliotekisto
 ·  flegistino
 ·  muzikisto
 ·  meĥanikisto
 ·  ĉarpentisto
 ·  floristo
 ·  domomastrino
 ·  negocisto
 ·  fajrestingisto
 ·  poŝtisto
 ·  dentisto
 ·  rubisto
 ·  librotenisto
 ·  esploristo
 ·  frizisto
 ·  aktoro
 ·  aktorino
 ·  inĝeniero

Languages

Arabic, Esperanto, more