ชิ้น  -  ένα κομμάτι

ชิ้น - ένα κομμάτι



Usage Examples

ชิ้น (Thai)


ένα κομμάτι (Grieks)