มหาสมุทร  -  ένας ωκεανός

มหาสมุทร - ένας ωκεανός



Usage Examples

มหาสมุทร (Thai)


ένας ωκεανός (Grieks)