سرد شدن  -  frigidus agere

Usage Examples

سرد شدن (Farsi)


frigidus agere (Latijn)