بارش باران  -  pluere

Usage Examples

بارش باران (Farsi)


pluere (Latijn)