A B C Ç D E F G Ğ H İ I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  

Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life


  

Bahçede, ev yıkamada, tamir etmede neleri kullanacağınızı öğrenin.. Know what you should use for cleaning, repair, gardening


  

Kiliseler, tiyatrolar, tren istasyonları ve mağazalar.... Churches, theatres, train stations, stores


  

Etrafımızı saran bitkileri öğrenelim. Bitkiler hakkında herşey: ağaçlar, çiçekler, vs.. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes


  

  

  

  

  

  

İçinde yaşadığınız dünyayı öğrenin.. Know the world where you live


  

En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!


  

Sevgi, nefret, koku ve dokunuş hakkında herşey. All about love, hate, smell and touch


  

Okul, kolej, üniversite hakkında herşey. All about school, college, university


  

En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey. Part 2 of our famous lesson about educational processes


  

Sanatsız hayatımız ne olurdu? Manasız bir hayat.. What would be our life without art? An empty shell


  


  

Güzel görünmek için veya üşümemek için üzerinize giydiğiniz herşey hakkında.. All about what you put on in order to look nice and stay warm


  

  

Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!. Move slowly, drive safely


  

Kötü hava yoktur, bütün havalar iyidir.. There is no bad weather, all weather is fine


  

Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.. Life is short. Learn all about its stages from birth to death


  

Kediler ve Köpekler. Balıklar ve kuşlar. Hayvanlar hakkında herşey.. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals


  

Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.. How to describe people around you


  

  

  

Çok fazla çalışmayın, biraz dinlenip iş hakkında kelime öğrenin. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work


  

  

Günümüzde iyi mesleğe sahip olmak çok önemlidir. Yabancı dil bilmeden güzel meslek sahibi olabilirmisiniz? Çok zor!. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!


  

Santimetre mi yoksa inç mi tercih ediyorsunuz? Hala metrik sistemini mi kullanıyorsunuz?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?


  

Yabancı bir ülkedesiniz ve bir araba mı kiralamak istiyorsunuz? Direksiyonunun nerede bulunduğunu bilmeniz gereklidir.. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel


  

Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.. Do not miss this lesson. Learn how to count money  

Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar.... One, two, three… Millions, billions


  

Kırmızı, beyaz, sarı hakkında herşey.. All about red, white and blue


  

Doktora başının ağrıdığını nasıl söylersin. How to tell doctor about your headache


  

Büyük bir şehirde kaybolmayın, sinemanın yolunu sormayı öğrenin.. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house


  

İnsanlarla nasıl geçineceğinizi öğrenin.. Know how to socialize with people


  

Eğlenin! Futbol, satranç ve maç koleksiyonları hakkında herşey.. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting


  

Tabiatı öğrenelim ve koruyalım!. Preserve nature, your mother!


  

Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears


  

Çok lezzetli bir ders. Bizim küçük tutkularımız hakkında.. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings


  

Lezzetli dersin ikinci kısmı.. Part two of yummy lesson


  

Vakit geçiyor! Gevezelik için vakit yok! Vakit ve zaman hakkında herşeyi İnternet Ployglot`la beraber hemen öğrenin.. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!


  

Vaktinizi boşa harcamayın! Yeni kelime öğrenin.. Don`t waste your time! Learn new words