Auto - Carro

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Está num país estrangeiro e quer alugar um carro? Tem que saber de que lado fica o volante

tekst

      

Barvy - Cores

Vše o červené, bílé a modré. Tudo sobre vermelho, branco e azul

tekst

      

Budovy, organizace - Monumentos, Organizações

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Igrejas, teatros, estações de comboio, lojas

tekst

      

Čas 1 - Tempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. O tempo está a passar! Não há tempo para demora! Aprenda sobre o tempo com o Internet Polyglot, agora!

tekst

      

Čas 2 - Tempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Não perca seu tempo! Aprenda novas palavras

tekst

      

Části lidského těla - Partes do Corpo Humano

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. O corpo é o recipiente para o espírito. Aprenda sobre pernas, braços e orelhas

tekst

      

Čísla - Números

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Um, dois, três... Milhões, bilhões

tekst


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Comida, Restaurantes, Cozinha 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lição Saborosa. Tudo sobre os seus desejos favoritos, pequenos, deliciosos

tekst

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Comida, Restaurantes, Cozinha 2

Pokračování lekce k sežrání.. Parte 2 da lição saborosa.

tekst
      

Města, ulice, doprava - Cidade, Ruas, Transporte

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Não fique perdido numa cidade grande. Pergunte como pode chegar ao teatro.

tekst

      

Míry, měření - Medidas, Medições

Máte raději palce, nebo centimetry?. Prefere polegadas ou centímetros?

tekst

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religião, Política, Militarismo, Ciência

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Não perca a mais séria das nossas lições. Faça amor, não guerra!

tekst

      

Nástroje - Ferramentas

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Saiba o que deve utilizar para limpeza, conserto, jardinagem

tekst

      

Oblečení 1 - Roupas 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Tudo sobre o que veste para ficar bem apresentado e manter-se aquecido

tekst


      

Peníze, nakupování - Dinheiro, Compras

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Não perca essa lição. Aprenda sobre como contar dinheiro

tekst

      

Počasí - Clima

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Não existe mau clima, todo clima é bom

tekst

      

Pocity, smysly - Sentimentos, Sentidos

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Tudo sobre amor, ódio, olfacto e tacto

tekst

      

Pohyb, směry - Movimento, Direcções

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Mova-se devagar, conduza com cuidado

tekst

      

Popis člověka 1 - Características Humanas 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Como descrever as pessoas ao seu redor

tekst


      

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Saudações, Solicitações, Boas Vindas, Despedidas

Jak se dostat mezi lidi. Saiba como se sociabilizar com as pessoas

tekst

      

Práce, podnikání, kancelář - Trabalho, Negócios, Escritório

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Não trabalhe tanto. Descanse, aprenda palavras sobre trabalho

tekst

      

Příroda - Natureza

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserve a natureza, sua mãe!

tekst

      

Profese - Profissão

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. É muito importante ter uma boa profissão actualmente. Pode ser um profissional sem conhecer línguas estrangeiras? Dificilmente!

tekst

      

Rodina - Família

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mãe, pai, parentes. Família é a coisa mais importante da vida

tekst

      

Rostliny - Plantas

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Aprenda sobre as maravilhas naturais que nos cercam. Tudo sobre plantas: árvores, flores, arbustos

tekst


      

Sporty, hry, koníčky - Desportos, Jogos, Hobbies

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Divirta-se. Tudo sobre futebol, xadrez e colecções

tekst

      

Vzdělání 1 - Educação 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Tudo sobre escola, faculdade, universidade

tekst

      

Vzdělání 2 - Educação 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Parte 2 da nossa famosa lição sobre métodos educacionais

tekst

      

Zábava, umění, hudba - Entretenimento, Arte, Música

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. O que seria das nossas vidas sem arte? Uma embalagem vazia

tekst


      

Zdraví, medicína, hygiena - Saúde, Medicamentos, Higiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Como falar ao seu médico sobre a sua dor de cabeça

tekst

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografia: Países, Cidades...

Poznejte svět, ve kterém žijete. Conheça o mundo em que vive

tekst

      

Život, Stáří - Vida, Idade

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. A vida é curta. Aprenda tudo sobre os seus estádios, do nascimento até a morte

tekst

      

Zvířata - Animais

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Gatos e cachorros. Pássaros e peixes. Tudo sobre animais

tekst

Languages: Tsjechisch, Portugees, more...
Lessen: Tsjechisch-Portugees, more...