பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarTaal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Turkish

Languages

Tamil, Turks, more

Lessen

Tamil-Turks, more