இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Turkish

Languages

Tamil, Turks, more

Lessen

Tamil-Turks, more