பல்வேறு பெயரடைகள் - Olika adjektivTaal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Swedish

Languages

Tamil, Zweeds, more

Lessen

Tamil-Zweeds, more