பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 10 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Polish

Word Translation
Languages: Tamil, Pools, more...
Lessen: Tamil-Pools, more...