பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Berbagai Kata Kerja 266 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Indonesian
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    membiarkan
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    mengobrol
   0 0 அறிந்துகொள்வது    mengetahui
   0 0 அழைப்பது    mengundang
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    mengganggu
   0 0 இணைப்பது    melampirkan
   0 0 இயலுதல்    mampu
   0 0 இழப்பது    kehilangan
   0 0 உடைப்பது    memecahkan
   0 0 உருவாக்குவது    menciptakan
   0 0 உலர்த்துவது    mengeringkan
   0 0 ஊதுவது    meniup
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    membongkar sesuatu
   0 0 எதையாவது திருகுவது    memasang sesuatu pada
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    mengerutkan kening
   0 0 ஏமாற்றுவது    menipu
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    melakukan kesalahan
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    bersantai
   0 0 கண்விழிப்பது    bangun
   0 0 கவலைப்படுவது    mencemaskan
   0 0 காலியாக்குவது    mengosongkan
   0 0 கிழிப்பது    menyobek
   0 0 கிழ்ப்படிவது    mematuhi
   0 0 கீழே போடுவது    menjatuhkan
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    tidak mematuhi
   0 0 குனிவது    menekuk
   0 0 கேலி பேசுவது    bercanda
   0 0 கைப்பற்றுவது    menangkap
   0 0 சந்திப்பது    menemui
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    berbicara dengan lancar
   0 0 சரிபார்ப்பது    memeriksa
   0 0 சலிப்படைவது    merasa bosan
   0 0 சுத்தம் செய்வது    mencuci
   0 0 தடுப்பது    melarang
   0 0 திருடுவது    mencuri
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    mengembalikan
   0 0 துடைப்பது    menyeka
   0 0 துளையிடுவது    membosankan
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    mengganggu
   0 0 தோற்கடிப்பது    memukul
   0 0 நடுங்குவது    menggoncangkan
   0 0 நடைபெறுவது    menyelesaikan
   0 0 நம்புவது    mempercayai
   0 0 நினைவுகூறுவது    mengingat ...
   0 0 நிரப்புவது    mengisi
   0 0 நீக்குவது    menghilangkan
   0 0 பதிலளிப்பது    menjawab
   0 0 பழகிப்போவது    membiasakan diri untuk
   0 0 பாதுகாப்பது    melindungi
   0 0 பின்பற்றுவது    mengikuti
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    memisahkan
   0 0 புகார் கொடுப்பது    mengeluh
   0 0 போராடுவது    berkelahi
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    memberitahukan
   0 0 மாற்றுவது    mengubah
   0 0 மீட்பது    menyelamatkan
   0 0 மீண்டும் செய்வது    mengulangi
   0 0 மூழ்குவது    menenggelamkan
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    membujuk
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    berjanji
   0 0 வாழ்த்துவது    mengharapkan
   0 0 விடுவிப்பது    melepaskan
   0 0 விரிப்பது    membentangkan
   0 0 விரும்புவது    menginginkan
   0 0 விளக்குவது    menjelaskan
   0 0 வெற்றிபெறுவது    menggantikan
Languages: Tamil, Indonesisch, more...
Lessen: Tamil-Indonesisch, more...