இயக்கம், திசைகள் - Gerakan, Arah

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Majulah perlahan, mengemudi dengan selamat.

0 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Indonesian

Word Translation
Languages: Tamil, Indonesisch, more...
Lessen: Tamil-Indonesisch, more...