கல்வி 2 - Pendidikan 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Bagian 2 mengenai pelajaran terkenal kita dalam proses pendidikan

49 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Indonesian
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    suatu bab
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    mengobrol
   0 0 அழித்தல்    menghapus
   0 0 அழிப்பான்    penghapus
   0 0 ஆரம்    radius
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    sekolah dasar
   0 0 இயற்பியல்    fisika
   0 0 இலக்கணம்    tata bahasa
   0 0 இலக்கியம்    sastra
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    sekolah lanjutan
   0 0 உயிரியல்    biologi
   0 0 உளவியல்    psikologi
   0 0 கணிதம்    matematika
   0 0 கழித்தல்    pengurangan
   0 0 கழித்தல் குறி    kurang
   0 0 கூட்டல்    penjumlahan
   0 0 கூட்டல் குறி    tambah
   0 0 கோணம்    sudut
   0 0 சதுரம்    persegi
   0 0 சமூகவியல்    sosiologi
   0 0 சாக்பீஸ்    kapur
   0 0 சூழலியல்    ekologi
   0 0 சோதனை    sebuah percobaan
   0 0 சோதனைக் கூடம்    sebuah laboratorium
   0 0 டிகிரி    sebuah tingkatan
   0 0 தகவலியல்    informatika
   0 0 தவறு    salah
   0 0 தவறு    sebuah kesalahan
   0 0 தீர்வு காணுதல்    memecahkan
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    berhubungan dengan sekolah
   0 0 பாடப் பொருள்    suatu mata pelajaran
   0 0 புவியியல்    geografi
   0 0 பெருக்கல்    perkalian
   0 0 பொருளியல்    ekonomi
   0 0 பேனா    sebuah pena
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    sebuah proyektor
   0 0 மனப்பாடம்    dengan hati
   0 0 முக்கோணம்    segi tiga
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    sebuah ransel
   0 0 முறையமைப்பு    sebuah sistem
   0 0 மொத்தம்    jumlah
   0 0 மையக்கருத்து    sebuah tema
   0 0 வகுத்தல்    pembagian
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    seorang teman sekelas
   0 0 வடிவியல்    geometri
   0 0 வட்டம்    lingkaran
   0 0 வரலாறு    sejarah
   0 0 வரைதல்    menggambar
   0 0 வானவியல்    astronomi
Languages: Tamil, Indonesisch, more...
Lessen: Tamil-Indonesisch, more...