இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Hebreeuws, more...
Lessen: Tamil-Hebreeuws, more...