இயக்கம், திசைகள் - Μετακίνηση, οδηγίες

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.

0 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Greek

Word Translation
Languages: Tamil, Grieks, more...
Lessen: Tamil-Grieks, more...