இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Duits, more

Lessen

Tamil-Duits, more