மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!

62 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Farsi
Word Translation
   0 0 அணிவகுப்பு    رژه
   0 0 அதிகாரம்    قدرت
   0 0 அமைதி    صلح
   0 0 அம்பு    تیر
   0 0 அரசன்    پادشاه
   0 0 அரசி    ملکه
   0 0 அரசியல்    سیاست
   0 0 அரசியல்வாதி    سیاستمدار
   0 0 ஆயுதம்    اسلحه
   0 0 ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி    پژوهشگر
   0 0 இயற்பியலாளர்    فیزیکدان
   0 0 இராணுவம்    ارتش
   0 0 இராணுவம்    نظامی
   0 0 ஈட்டி    نیزه
   0 0 எதார்த்த நிலை    واقعیت
   0 0 எதிராக போர் தொடுத்தல்...    جنگ برپا کردن علیه...
   0 0 கடற்படை    نیروی دریایی
   0 0 கண்டுபிடிப்பாளர்    مخترع
   0 0 கல்லறை    گورستان
   0 0 கவசம்    زره
   0 0 காவல்காரர்    پلیس
   0 0 கிரகம்    سیاره
   0 0 கிறிஸ்துமஸ்    کریسمس
   0 0 கொடி    پرچم
   0 0 கோவில்    معبد
   0 0 கைத்துப்பாக்கி    هفت تیر
   0 0 கைப்பற்றுதல்    اسیر کردن
   0 0 சக்ரவர்த்தி    امپراتور
   0 0 சமயப்பற்று கொண்ட        مذهبی
   0 0 சிப்பாய்    سرباز
   0 0 டவுன் ஹால்    سالن شهر
   0 0 தலைவர்    رهبر
   0 0 தளபதி    ژنرال
   0 0 துணை எந்திரத் துப்பாக்கி    مسلسل دستی
   0 0 துப்பாக்கி    اسلحه گرم
   0 0 தேவாலயம்    کلیسا
   0 0 தோற்கடித்தல்    کتک زدن
   0 0 பலம்    استحکام
   0 0 பாதுகாத்தல்    محافظت کردن
   0 0 பிரார்த்தனை செய்தல்    دعا کردن
   0 0 பொதுமக்கள்    غیرنظامی
   0 0 போராடுதல்    جنگیدن
   0 0 போர்    جنگ
   0 0 போர்    نبرد
   0 0 போர்வீரன்    شوالیه
   0 0 பொருளியல்    علم اقتصاد
   0 0 மசூதி    مسجد
   0 0 மாதிரி    نمونه
   0 0 மின்சார    الکتریکی
   0 0 மேயர்    شهردار
   0 0 ராக்கெட்    موشک
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி    تفنگ
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்    گلوله تفنگ
   0 0 வரலாற்று இடைக்காலம்    قرون وسطی
   0 0 வாள்    شمشیر
   0 0 விஞ்ஞானம்    علم
   0 0 விஞ்ஞானி    دانشمند
   0 0 விடுமுறை    روز تعطیل
   0 0 வெற்றிடம்    خلاء
   0 0 வெளி    فضا
   0 0 வேதியியல்    علم شیمی
   0 0 ஹெலிகாப்டர்    هلی کوپتر
Languages: Tamil, Farsi, more...
Lessen: Tamil-Farsi, more...