மனித உடல் பாகங்கள் - Het menselijk lichaam

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren
Usage Examples, Essays
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Dutch
40 words
Word  ·  Translation
அக்குள்  ·   

ஆணி  ·   

இடுப்பு  ·   

இரத்தம்  ·   

உதடு  ·   

கணுக்கால்  ·   

கண்  ·   

கண்கள்  ·   

கன்னம்  ·   

கழுத்து  ·   

காது  ·   

கால்  ·   

கை  ·   

கை  ·   

கைமுஷ்டி  ·   

சிரித்த முகம்  ·   

தலை  ·   

தாடி  ·   

தொண்டை  ·   

தொப்புள்  ·   

தோல்  ·   

தோள்பட்டை  ·   

நெற்றி  ·   

பல்  ·   

பாதம்  ·   

புருவம்  ·   

மறிவினை  ·   

மார்பகம்  ·   

மீசை  ·   

முகம்  ·   

முகவாய்க்கட்டை  ·   

முடி  ·   

முதுகு  ·   

முலைக் காம்பு  ·   

முழங்கால்  ·   

முழங்கை  ·   

மூக்கு  ·   

வயிறு  ·   

வாய்  ·   

விரல்  ·   

Essays

மனித உடல் பாகங்கள் (Tamil)


Het menselijk lichaam (Nederlands)