Geografio: landoj, urboj. Ekkonu la mondon kie Vi vivas. - Geografia: Kraje, Miasta

Poznaj świat w którym żyjesz

49 words

0 0
Taal Woord: Esperanto
Taal Vertaling: Polish
Word Translation
   0 0 Anglio    Anglia
   0 0 anglo    Anglik
   0 0 Belgio    Belgia
   0 0 belgo    Belg
   0 0 Ĉinio    Chiny
   0 0 ĉino    Chińczyk
   0 0 flago    flaga
   0 0 Francio    Francja
   0 0 franco    Francuz
   0 0 Germanio    Niemcy
   0 0 germano    Niemiec
   0 0 Hispanio    Hiszpania
   0 0 hispano    Hiszpan
   0 0 Irlando    Irlandia
   0 0 Italio    Włochy
   0 0 italo    Włoch
   0 0 Izraelo    Izrael
   0 0 Japanio    Japonia
   0 0 japano    Japończyk
   0 0 kanadano    Kanadyjczyk
   0 0 Kanado    Kanada
   0 0 landlimo    granica
   0 0 lando    kraj
   0 0 Londono    Londyn
   0 0 marokano    Marokańczyk
   0 0 Maroko    Maroko
   0 0 meksikano    Meksykanin
   0 0 Meksiko    Meksyk
   0 0 mondo    świat
   0 0 nacieco    Narodowość
   0 0 Nederlando    Holandia
   0 0 Nordo    północ
   0 0 okcidenta    zachodni
   0 0 Okcidento    zachód
   0 0 orienta    wschodni
   0 0 Oriento    wschód
   0 0 Portugalio    Portugalia
   0 0 provinco    prowincja
   0 0 Rusio    Rosja
   0 0 ruso    Rosjanin
   0 0 ŝtato    stan
   0 0 Sudo    południe
   0 0 Svedio    Szwecja
   0 0 svedo    Szwed
   0 0 Svislando    Szwajcaria
   0 0 sviso    Szwajcar
   0 0 urbo    miasto
   0 0 usonano    Amerykanin
   0 0 Usono    Stany Zjednoczone
Languages: Esperanto, Pools, more...
Lessen: Esperanto-Pools, more...