Homoj: parencoj, amikoj, malamikoj… - 人々: 親類、友人、敵など44 words

0 0
Taal Woord: Esperanto
Taal Vertaling: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 adori    礼拝する (ReihaiSuru)
   0 0 ami    愛す (Aisu)
   0 0 amiko    友人 (Yuujin)
   0 0 amo    (Ai)
   0 0 antaŭnomo    (Mei)
   0 0 bebo    赤ん坊 (Akanbou)
   0 0 bedaŭri    すみません (Sumimasen)
   0 0 bukedo    花束 (Hanataba)
   0 0 donaco    贈り物 (Okurimono)
   0 0 esperi    望む (Nozomu)
   0 0 familia nomo    (Sei)
   0 0 gasto    (Kyaku)
   0 0 helpo    援助 (Enjo)
   0 0 homamaso    群衆 (Gunshuu)
   0 0 homoj    (Nin)
   0 0 ina    女性 (Josei)
   0 0 kiel frenezulo    気が狂った人のように (KigaKuruttaNinNoyouni)
   0 0 kisi    キスする (KisuSuru)
   0 0 kisi unu la alian    互いにキスする (TagainiKisuSuru)
   0 0 kiso    キス (Kisu)
   0 0 knabino    少女 (Shoujo)
   0 0 knabo    少年 (Shounen)
   0 0 kompreni    分かる (WakaRu)
   0 0 konsilo    忠告 (Chuukoku)
   0 0 kunvivanto    ルームメート (Ru^mume^to)
   0 0 malami    憎しむ (ZouShimu)
   0 0 malamiko    (Teki)
   0 0 malpravi    間違う (Machigau)
   0 0 mensogi    横たわる (YokoTawaru)
   0 0 mensogo    偽り (Itsuwari)
   0 0 najbaro    隣人 (Rinjin)
   0 0 nomo    名前 (Namae)
   0 0 persono    (Nin)
   0 0 poŝtkarto    はがき (Hagaki)
   0 0 pravi    正しい (TadashiI)
   0 0 premi la manon    握手する (AkushuSuru)
   0 0 stultulo    馬鹿 (Baka)
   0 0 ulo    仲間 (Nakama)
   0 0 vero    真実 (Shinjitsu)
   0 0 vidvo    配偶者を亡くした (HaiguushaWoNakuShita)
   0 0 vira    男性 (Dansei)
   0 0 virino    女性 (Josei)
   0 0 viro    男性 (Dansei)
   0 0 voĉo    (Koe)
Languages: Esperanto, Japans, more...
Lessen: Esperanto-Japans, more...