Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள்65 words

0 0
Taal Woord: Greek
Taal Vertaling: Tamil
Word Translation
      0 0 ακριβώς வெறும்
      0 0 αλλά ஆனால்
      0 0 από இருந்து
      0 0 από τότε தொடங்கி
      0 0 αυτή அவள்
      0 0 αυτοί அவ்ர்கள்
      0 0 αυτός அவர்
      0 0 για க்கு
      0 0 γιατί ஏன்
      0 0 γύρω από சுற்றிலும்
      0 0 δίπλα από பக்கத்தில்
      0 0 εάν எனில்
      0 0 εγώ நான்
      0 0 είτε அல்லது
      0 0 εμείς நாம்
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα மேலும் ஒரு விஷயம்
      0 0 ενάντια எதிராக
      0 0 ενώ சமயத்தில்
      0 0 έξω από வெளியே
      0 0 επειδή ஏனெனில்
      0 0 επιπλέον மேலும்
      0 0 επιπλέον அதோடு சேர்த்து
      0 0 επίσης மேலும்
      0 0 εσείς நீ
      0 0 έτσι எனவே
      0 0 και மற்றும்
      0 0 και το ένα και το άλλο இரண்டும் ... மேலும்
      0 0 κάποιος யாரோ ஒருவர்
      0 0 κατά τη διάρκεια போது
      0 0 κάτι ஏதாவது
      0 0 κατόπιν பிறகு
      0 0 κάτω από அடியில்
      0 0 κοντά அருகில்
      0 0 με உடன்
      0 0 μέσα உட்புறம்
      0 0 μέσα இல்
      0 0 μέσω மூலம்
      0 0 μεταξύ மத்தியில்
      0 0 μεταξύ இடையில்
      0 0 μέχρι வரைக்கும்
      0 0 μπροστά από முன்
      0 0 όλοι அனைவரும்
      0 0 όλοι ஒவ்வொருவரும்
      0 0 όπου எங்கு
      0 0 όπου எங்கே
      0 0 όπως και அதேபோல
      0 0 όταν எப்போது
      0 0 όχι μόνο... αλλά και (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட
      0 0 πάλι மீண்டும்
      0 0 πάνω மீது
      0 0 πάνω από மேல்
      0 0 πάρ`αυτα இருந்த போதிலும்
      0 0 παρομοίως அவ்வாறே
      0 0 περίπου பற்றி
      0 0 πίσω από பின்னால்
      0 0 ποιανού யாருடைய
      0 0 ποιοι யார்
      0 0 προ πάντων எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக
      0 0 προκειμένου பொருட்டு
      0 0 προς க்கு
      0 0 προς நோக்கி
      0 0 πώς எப்படி
      0 0 σύμφωνα με படி
      0 0 τι என்ன
      0 0 χωρίς இல்லாமல்
Languages: Grieks, Tamil, more...
Lessen: Grieks-Tamil, more...