ابزار - Instrumenta

بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید.

Taal Woord: Farsi
Taal Vertaling: Latin


Word >> Translation
instrumentum
0 0
serra
0 0
forceps
0 0
rutrum
0 0
haustrum
0 0
scopa
0 0
acus
0 0
acus
0 0
rastellus
0 0
bancus
0 0
forfex
0 0
scala
0 0
malleus
0 0

Languages

Farsi, Latijn, more

Lessen

Farsi-Latijn, more