حیوانات - 동물

سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것

52 words

0 0
Taal Woord: Farsi
Taal Vertaling: Korean
Word Translation
      0 0 اردک    오리
      0 0 اسب   
      0 0 اهلی    가축
      0 0 بال    날개
      0 0 ببر    호랑이
      0 0 بع بع کردن    매애 하고 울다
      0 0 تمساح    악어
      0 0 توله سگ    강아지
      0 0 جانور همه‌چیزخوار    잡식동물
      0 0 حشره    곤충
      0 0 حلزون   
      0 0 حیوان خانگی    애완동물
      0 0 خرگوش    토끼
      0 0 خزنده    파충류
      0 0 دلفین    돌고래
      0 0 راه راه    줄무늬가 있는
      0 0 راه راه    줄무늬
      0 0 زرافه    기린
      0 0 زنبور   
      0 0 سگ   
      0 0 شتر    낙타
      0 0 عنکبوت    거미
      0 0 غاز    거위
      0 0 فیل    코끼리
      0 0 قو    백조
      0 0 قورباغه    개구리
      0 0 لاک‌پشت    거북이
      0 0 ما ما کردن    소가 울다
      0 0 مار   
      0 0 ماهی    물고기
      0 0 مذکر    수컷
      0 0 مرغ    암닭
      0 0 مرغ دریایی    갈매기
      0 0 موش   
      0 0 مونث    암컷
      0 0 مگس    파리
      0 0 میومیو کردن    고야이가 울다
      0 0 وحشی    야생동물
      0 0 پارس کردن    짖다
      0 0 پروانه    나비
      0 0 پستاندار    포유류
      0 0 پشه    모기
      0 0 پنگوئن    펭귄
      0 0 پوزه   
      0 0 کرم    지렁이
      0 0 کوسه    상어
      0 0 گربه    고양이
      0 0 گله گاو   
      0 0 گورخر    얼룩말
      0 0 گوساله    송아지
      0 0 گوشتخوار    육식동물
      0 0 گیاه‌خوار    초식동물
Languages: Farsi, Koreaans, more...
Lessen: Farsi-Koreaans, more...