Stedord, Bindeord, Forholdsord - Zamjenice, veznici, prijedlozi65 words

0 0
Taal Woord: Danish
Taal Vertaling: Croatian
Word Translation
      0 0 alle svi
      0 0 alt svi
      0 0 både ... og oba… i
      0 0 bagved iza
      0 0 bare samo
      0 0 da kad
      0 0 de oni
      0 0 desuden osim toga
      0 0 du ti
      0 0 efter poslije
      0 0 en ting til još jedna stvar
      0 0 endvidere pored toga
      0 0 enten bilo tko
      0 0 for za
      0 0 for at da bi
      0 0 foran ispred
      0 0 fordi jer
      0 0 fra od
      0 0 frem for alt iznad svega
      0 0 han on
      0 0 hun ona
      0 0 hvad što
      0 0 hvem tko
      0 0 hvis ako
      0 0 hvis čiji
      0 0 hvor gdje
      0 0 hvordan kako
      0 0 hvorfor zašto
      0 0 hvorhen kuda
      0 0 i løbet af tijekom
      0 0 iblandt među
      0 0 ifølge prema
      0 0 igen ponovo
      0 0 igennem kroz
      0 0 ikke kun … men også ne samo … nego također
      0 0 imellem između
      0 0 imens dok
      0 0 imod protiv
      0 0 imod prema
      0 0 ind u
      0 0 indenfor unutar
      0 0 indtil do
      0 0 jeg ja
      0 0 ligeledes isto tako
      0 0 med s
      0 0 men ali
      0 0 nogen netko
      0 0 noget nešto
      0 0 nær blizu
      0 0 og i
      0 0 også također
      0 0 om oko
      0 0 omkring oko
      0 0 ovenpå na vrhu
      0 0 na
      0 0 pa
      0 0 såvel som kao i
      0 0 siden od
      0 0 til za
      0 0 til trods for unatoč
      0 0 uden bez
      0 0 udenfor izvan
      0 0 under pod
      0 0 ved siden af pokraj
      0 0 vi mi
Languages: Deens, Kroatisch, more...
Lessen: Deens-Kroatisch, more...