Diverse biord 2 - Razni prilozi 250 words

0 0
Taal Woord: Danish
Taal Vertaling: Croatian
Word Translation
      0 0 absolut apsolutno
      0 0 allerede već
      0 0 alligevel ipak
      0 0 alvorligt ozbiljno
      0 0 andetsteds drugdje
      0 0 bedre bolje
      0 0 bestemt svakako
      0 0 efter poslije
      0 0 et eller andet sted negdje
      0 0 faktisk zapravo
      0 0 fjernt daleko
      0 0 flydende tečno
      0 0 for nylig nedavno
      0 0 frivilligt dobrovoljno
      0 0 før prije
      0 0 hastigt hitro
      0 0 heldigvis nasreću
      0 0 hurtigt brzo
      0 0 i begyndelsen isprva
      0 0 i stedet for ... umjesto
      0 0 indenfor unutra
      0 0 ingen steder nigdje
      0 0 især pogotovo
      0 0 klogt mudro
      0 0 konstant konstantno
      0 0 korrekt uredno
      0 0 langsomt polako
      0 0 ligeud ravno
      0 0 lydløst tiho
      0 0 mere više
      0 0 mindre manje
      0 0 mindst najmanje
      0 0 naturligvis prirodno
      0 0 nu sada
      0 0 næste zatim
      0 0 omsider konačno
      0 0 på skør vis na lud način
      0 0 personligt osobno
      0 0 så meget onoliko
      0 0 selv čak
      0 0 selv om iako
      0 0 selv om čak i ako
      0 0 sent kasno
      0 0 støjende bučno
      0 0 tålmodigt strpljivo
      0 0 tidligt rano
      0 0 til højre nadesno
      0 0 til venstre nalijevo
      0 0 udenfor vani
      0 0 værre gore
Languages: Deens, Kroatisch, more...
Lessen: Deens-Kroatisch, more...