Zájmena, spojky, předložky - Conjugationes, Praepositiones



60 words

0 0
Taal Woord: Czech
Taal Vertaling: Latin




Word Translation
      0 0 a et
      0 0 ale sed
      0 0 během per
      0 0 bez sine
      0 0 blízko prope
      0 0 co quis
      0 0 do / k ad
      0 0 dokud donec
      0 0 dokud dum
      0 0 dovnitř intra
      0 0 ego
      0 0 jak qui
      0 0 jak... také et … et
      0 0 jejichž quoius
      0 0 jen solummodo
      0 0 jestli / kdyby / když si
      0 0 k insuper
      0 0 kam quo
      0 0 každý omnis
      0 0 kdo qui
      0 0 kdo ubi
      0 0 když quom
      0 0 kolem circum
      0 0 kromě toho super omnia
      0 0 mezi inter
      0 0 mezi inter
      0 0 my id
      0 0 na insuper
      0 0 na in
      0 0 navíc ceterum
      0 0 něco quisquod
      0 0 někdo quisquam
      0 0 o pro
      0 0 oba quam
      0 0 od quoniam
      0 0 on is
      0 0 ona ea
      0 0 oni ei
      0 0 pod sub
      0 0 podle ex
      0 0 potom post
      0 0 právě tak quoque
      0 0 před apud
      0 0 pro ob
      0 0 proč cur
      0 0 proti contra
      0 0 protože quod
      0 0 s cum
      0 0 skrz per
      0 0 směrem versum
      0 0 také quoque
      0 0 tedy ita
      0 0 v in
      0 0 vedle iuxtim
      0 0 všechno cunctus
      0 0 vy/ty te
      0 0 z extra
      0 0 z ex
      0 0 za post
      0 0 znovu iterum
Languages: Tsjechisch, Latijn, more...
Lessen: Tsjechisch-Latijn, more...